Acasa | Concurs | Regulamentul concursului UNA de la ING

Regulamentul concursului UNA de la ING

 SHARE  

Adaugat in 8 noiembrie 2013

Regulamentul concursului UNA de la ING

UNA de la ING. Foto: ING

Sectiunea 1. Organizatorul promotiei si perioada de desfasurare

1.1. Concursul UNA de la ING (numit in cele ce urmeaza "Concursul") este organizat de SmartWoman.ro (denumit in continuarea Organizator) si sponsorizat de ING Asigurari de Viata (denumit in continuare Sponsor).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului. Astfel de modificari vor intra in vigoare la data autentificarii actului aditional prin care Regulamentul este modificat.

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicable din Romania prin afisare pe site-ul smartwoman.ro, fiind disponibil oricarui participant in perioada 8 noiembrie – 1 decembrie 2013.

Sectiunea 2. Desfasurare

2.1. Concursul incepe pe data de 8 noiembrie si se incheie la data de 1 decembrie 2013.

2.2. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului smartwoman.ro.

 

Sectiunea 3. Dreptul de participare

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii ING Asigurari de Viata, angajatii SmartWoman.ro si angajatii agentiilor implicate, si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

3.2. La acest Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului (denumite in continuare "Participanti")

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Sectiunea 4. Mecanismul concursului

4.1. Concursul se desfasoara prin intermediul site-ului smartwoman.ro.  

4.2. Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie:

a) Sa trimita pe adresa smartwoman[at]hotnews[dot]ro un material pentru rubrica Articolul tau alaturi de datele de contact (nume, prenume, adresa, telefon)

Redactia SmartWoman.ro va selecta zilnic din materialele primite cel mai interesant articol si il va publica pe prima pagina a site-ului. Articolele publicate vor intra in cursa pentru premii. Odata transmis materialul pe e-mail, participantii sunt de acord ca redactia SmartWoman.ro, prin reprezentantii sai, sa efectueze corecturi asupra sa, precum dar fara a se limita la, modificari ale textelor, titlurilor/descrierilor materialelor in scopul respectarii corectitudinii gramaticale sau orice fel de continut cu referire la oricare, dar fara a se limita la criteriile mentionate la Sectiunea 4.3 .

4.3 Un participant se poate inscrie in competitie cu un singur text atat timp cat sunt respectate urmatoarele conditii, incluzand dar fara a se limita la:

 • Textul se va incadra in limitele de 2500 - 3500 de caractere;
 • Vor fi validate si admise in concurs doar textele creatie proprie;
 • Materialele sa fie orginale si sa respecte tema concursului
 • Materialele sa respecte conditiile impuse de legislatia in materie. Textele nu trebuie sa fie ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale si care au conotatii politice.
 • Materialele nu incalca dreptul la intimitate si viata privata a persoanelor.
 • Materialele nu instiga la violenta, sinucidere, crima, automutilare sau orice alte forme de agresiune verbala sau fizica.
 • Materialele nu incalca nicio lege referitoare la proprietatea intelectuala; nu este permisa incarcarea de materiale preluate din, dar fara a se limita la, emisiunile posturilor TV, alte site-uri de internet, portofolii publice.

4.4  Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului pe site-ul smartwoman.ro. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul informatiilor trimise.

4.5 Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului smartwoman.ro. pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

4.6 Toate materialele trimise in cadrul acestei campanii promotionale devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

4.7 Nerespectarea oricareia dintre conditiile mentionate anterior conduce automat la descalificarea respectivului material si neaprobarea sa pentru publicare pe site.

4.8 Participantii care se inscriu in prezenta Concurs trebuie sa respecte si prevederile prezentului Regulament.

Sectiunea 5. Premiile concursului

5.1. In cadrul prezentului Concurs se vor acorda 5 premii oferite de ING Asigurari de Viata. Fiecare dintre cele 5 premii va consta intr-un un happybox, la alegere dintre relax & beauty (http://www.happy-box.ro/categoriile-happybox/42-happybox-relax-beauty.html) sau un sejur in doi (http://www.happy-box.ro/categoriile-happybox/36-happybox-sejur-in-doi.html).

5.2. Sponsorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Din momentul primirii premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului. 

5.3. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului, incluzand dar fara a se limita la cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la Concurs.

5.4. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.5. Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. Un Castigator isi poate exprima refuzul printr-o solicitare scrisa, semnata si datata trimisa pe adresa smartwoman[at]hotnews[dot]ro. In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Sponsorul rezervandu-si dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

5.6. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la materialele care nu se pot stoca in baza de date din cauza intreruperilor conexiunii la internet).

5.7. Nu se poate acorda contravaloarea in bani pentru premiile specificate la Sectiunea 5.1. a prezentului Regulament. 

5.8. Un Participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Concursului.

 

Sectiunea 6. Atribuirea premiilor

6.1. Desemnarea castigatorilor se va face pe data de 3 decembrie 2013 de catre un juriu format dintr-un reprezentant al Sponsorului, un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Smile Media. Fiecare dintre membrii juriului va acorda o nota intre 1 si 5 materialelor aprobate in concurs, pe baza criteriilor de jurizare mai jos mentionate, iar in urma jurizarii vor fi desemnati 5 castigatori si 2 rezerve, stabiliti in ordinea valorii mediilor aritmetice realizate intre cele 3 note acordate de catre juriu pentru fiecare material. 

In cazul in care exista un numar de participanti mai mic sau egal cu 5, toti participantii vor fi declarati castigatori.

Criterii de jurizare:

 • -respectarea temei concursului
 • -originalitatea textului
 • - coerenta si expresivitatea textului

Inscrierile corespunzatoare primelor 5 punctaje vor fi desemnate castigatoare, urmatoarele 2, in ordinea valorii punctajelor, constituind rezerve. In cazul in care se va inregistra egalitate intre punctaje, castigatorul final se va stabili in ordinea inscrierii in concurs, fiind desemnat castigator participantul care s-a inscris primul in concurs.

6.2. Un participant va fi desemnat castigator daca respecta toate prevederile prezentului Regulament. 

6.3. Dupa desemnarea castigatorilor, un reprezentant al organizatorului ii va contacta prin e-mail pe cei 5 castigatori validati carora le va cere datele de identificare personala (nume, prenume, cod personal, numar de telefon la care pot fi contactati si adresa fizica unde se va putea face livrarea premiilor) si o copie dupa cartea de identitate. Daca in interval de 48 de ore organizatorul nu va primi raspuns la acest e-mail, se va trece la contactarea rezervelor in ordinea valorii mediilor aritmetice realizate intre cele 3 note acordate de catre juriu pentru fiecare material. 

Un castigator este considerat validat daca:

 • - respecta prevederile prezentului Regulament;
 • - trimite un text pe adresa de email smartwoman[at]hotnews[dot]ro, conform Sectiunii 4 a prezentului Regulament.
 • - datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la trimiterea e-mailului cu textul inscris in concurs la adresa de email smartwoman[at]hotnews[dot]ro. 

6.4. Constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate in momentul trimiterii e-mailului de inscriere in concurs si cele din documentul de identitate, duce la invalidarea castigatorului si pierderea dreptului de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a atribui premiul unei rezerve. In cazul in care niciuna dintre rezerve nu poate face dovada identitatii, premiul va ramane in posesia Sponsorului.

6.5. Premiile Concursului vor fi expediate prin posta catre castigatori, in cel mult 30 de zile lucratoare de la validarea acestora. Sponsorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care de exemplu, dar fara a se limita la, nu ajung la destinatie, ajung deteriorate din cauza functionarii defectuoase a serviciilor postale. De asemenea, Sponsorul nu isi asuma raspunderea pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii eronate de catre castigator a adresei postale, castigatorul fiind invalidat fara nicio despagubire din partea Sponsorului.

6.6. Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane. Premiul va fi expediat catre castigator prin curier, Sponsorul nefiind raspunzator pentru intrarea in posesie a premiului din motive precum, dar fara a se limita la functionarea defectuoasa a serviciilor de curierat sau imposibilitatea castigatorului de a ridica premiul din motive independente de vointa organizatorului.

6.7. Sponsorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor desemnati castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului, urmand a fi invalidati.

Sectiunea 7. Anuntarea castigatorilor

7.1. Lista tuturor castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat va fi publicata pe site-ul smartwoman.ro, dar nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

Sectiunea 8. Raspunderea organizatorului

8.1. Sponsorul nu va fi tinut raspunzator pentru orice fel de prejudicii suferite de catre castigator indiferent de natura acestora, din momentul predarii premiului.

8.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza Sponsorul de orice raspundere.

Sectiunea 9.  Litigiile si legea aplicabila 
9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţa competentă din municipiul Bucureşti în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.  
 
Sectiunea 10. Contact 
10.1 Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti la smartwoman[at]hotnews.ro.  
 
Sectiunea 11. Clauze finale 
11.1 Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza participarea oricarui tip de material la concurs pe motiv de neconcordanta cu tema concursului.  
11.2 Prin completarea formularului de inscriere la acest concurs, participantul confirma faptul că a citit si a inţeles toate conditiile din Regulamentul de concurs si ca le accepta.  
11.3 Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de contact (adresa si telefon) sa poata fi folosite pentru desemnarea castigatorului si expedierea premiilor.Autor: SmartWoman.ro
 


 SHARE :  Trimite pe mail
concursuna de la ingasigurari de viataarticolpremiihappyboxsejur in doiregulament CITESTE MAI MULTE DESPRE

4546 citiri

0 comentarii

Participa la discutie. Citeste comentariile cititorilor si exprima-ti si tu parerea!
Adauga comentariu
Nume
Email
Website
Subiect
Comentariu
2000 caractere ramase
 
  Trimite

Familie

Generația lui ''am fost bătut când eram mic și uite că n-am nimic

Generația lui ''am fost bătut când eram mic și uite că n-am nimic

Au trecut câteva zile de când niște femei au plecat pe lumea cealaltă lăsându-și copiii pe mâna cine știe cui pe lumea asta. Am urmărit cât am putut cazul Nicoletei Botan. Am dat drumul chiar și la televizor, cu ocazia asta. M-am uitat la știri! M-am uitat câteva zile.

Smart Story

Iarina Taban: Copiii din centrele de plasament sunt ai nostri, ai tuturor, sunt minunati si merita sansa de a creste frumos

Iarina Taban: Copiii din centrele de plasament sunt ai nostri, ai tuturor, sunt minunati si merita sansa de a creste frumos

Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Taban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari , ne-a povestit ce putem face pentru a-i ajuta pe acesti copii pe termen mai lung si ce satisfactii au voluntarii implicati in proiect.

Articolul tau

Atingătorii

Atingătorii

Nu mai ştiu câţi ani aveam, probabil până-n zece, când m-am dus pentru prima oară cu mama la ştrandul oraşului. Am foarte, foarte puţine amintiri din copilărie, dar din acea zi îmi amintesc cu mare claritate cum bătea soarele peste acea curte nu foarte mare de pe malul Dunării, cât de aglomerat era bazinul în care am intrat, puţin timidă, pentru că nu ştiam să înot, şi cum mi-a băgat mâna în slip acel bărbat în toată firea care s-a oferit să mă înveţe, deşi nimeni nu i-o ceruse.

Articolul tau

O experienta de viata

O experienta de viata

M-am nascut in comunism. Acum mai bine de 45 de ani, intr-o familie perfect adaptata la „double thinking“.

Relatii

De ce sunt infidele femeile?

De ce sunt infidele femeile?

Din 1990 rata femeilor căsătorite care au raportat că au fost infidele a crescut cu 40%, în timp ce rata bărbaților a rămas aceeași, notează psihanalista Esther Perel, autoarea cartii State of Affairs: Rethinking Infidelity, scrie cnn.com .

Good to know

Există femei care nu-și doresc copii. Și dacă nici nu-i fac, e foarte bine

Există femei care nu-și doresc copii. Și dacă nici nu-i fac, e foarte bine

Există femei care nu-și doresc copii, dar nu au curajul să admită și să spună. Prietena mea o recunoaște: nu-i plac copiii, nu o emoționează obrăjorii bucălați și nici nu simte că viața ei e incompletă fără o pereche de mânuțe încolăcite în jurul gâtului.

Relatii

Părinții fac sex foarte rar? O problemă care trebuie rezolvată

Părinții fac sex foarte rar? O problemă care trebuie rezolvată

„Într-o zi, la postul de radio la care am o emisiune a sunat Jake”, spune pe pshycholytoday.com Laurie J. Watson, specialist în probleme sexuale și lector la Universitatea Duke. „Bărbatul mi-a spus că în ultimul trimestru de sarcină al soției nu au avut relații sexuale. Apoi, după nașterea fetiței lor, s-a întâmplat de doar trei ori – pe fugă și de mântuială”. O altă ascultătoare s-a plâns în cadrul aceleași emisiuni că, după nașterea primului lor copil, soțul ei și-a pierdut interesul pentru sex. „Preferă să muncească peste program și jocul cu copiii a înlocuit joaca în pat. Ce pot face?”.

Articolul tau

Aventuri cu maşini şi bătăi în SUA

Aventuri cu maşini şi bătăi în SUA

Chiar dacă-mi făcusem ceva filme de groază în minte înainte a veni în Florida (rezultat, desigur, al filmelor şi documentarelor în care cineva te împuşcă în cap când mergi după pâine), am descoperit repede că mă simt mult mai în siguranţă decât mă aşteptam; ba chiar, în mod ciudat, chiar mai în siguranţă decât în Iaşi. Dar asta până nu demult, când cinci indivizi.... Dar mai bine să încep cu începutul.

Relatii

Poti avea o viata sexuala si daca ai copii

Poti avea o viata sexuala si daca ai copii

Cand sunteti doar voi doi, sexul se poate întâmpla oricând, oriunde, dar pe masura ce familia începe să crească, momentele de intimitate pot deveni o amintire.